NS 25 Cdo 1029/2021

ECLI:CZ:NS:2021:25.CDO.1029.2021.1

Rozsudek

ze dne 26. 10. 2021

Sdílet na Twitteru

Ustanovení

§ 2914 OZ

Tagy

Náhrada škody zaměstnancem Náhrada škody zaměstnavatelem

Kategorie

A – rozhodnutí navrženo k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

Sbírkové rozhodnutí

Rozhodnutí č. 51,

rok 2022,

sešit č. 5,

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní

Stav věci

Rozhodnutí bylo dne 31. 1. 2022 napadeno ústavní stížností vedenou pod sp. zn. III. ÚS 287/22. Ústavní stížnost byla dne 22. 3. 2022 odmítnuta.

#

Odpovědnost za pomocníka

Výlučná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou z nedbalosti zaměstnancem

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

Citace

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2021, sp. zn. 25 Cdo 1029/2021, uveřejněný pod číslem 51/2022 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní

Právní věta

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

Komentář

Rozhodnutí je třeba aplikovat pouze na případy, kdy zaměstnanec způsobí 3. osobě škodu z nedbalosti v rámci své pracovní činnosti, kterou vykonává v souladu s pokyny zaměstnavatele.

Z odůvodnění rozhodnutí

Ze zákonné definice závislé práce je zřejmá zjevná navázanost zaměstnance na zaměstnavatele, jehož jménem vykonává pracovní činnost, a jeho podřízenost pokynům, kterými jeho činnost řídí. Jestliže zaměstnanec při škodní události z tohoto rámce nevybočí, je třeba nejednoznačnou dikci § 2914 věty první o. z. vyložit tak, že za újmu způsobenou zaměstnancem odpovídá výlučně zaměstnavatel, jako by ji způsobil on sám, byť se tak stalo osobní činností zaměstnance, kterého k tomu použil.

Podobná rozhodnutí

Připravuje se...