Judikatura

Judikatura

Judikatura

Vše

Občanské právo

Náhrada škody a újmy

Civilní proces

Výlučná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou z nedbalosti zaměstnancem

Výlučná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou z nedbalosti zaměstnancem

Výlučná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou z nedbalosti zaměstnancem

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

ze dne 26. 10. 2021,

z ,

ze dne ,

sp. zn.

25 Cdo 1029/2021

25 Cdo 1029/2021

25 Cdo 1029/2021

ve věci

Content

Content

Content

#

Odpovědnost za pomocníka

#

Neuvedeno

#

Neuvedeno

Provedení revizního znaleckého posudku v odvolacím řízení

Výlučná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou z nedbalosti zaměstnancem

Výlučná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou z nedbalosti zaměstnancem

Zákaz novot v odvolacím řízení ovládaném zásadou neúplné apelace nebrání odvolacímu soudu v provedení důkazu revizním znaleckým posudkem bez zřetele na to, zda bylo jeho provedení navrženo před soudem prvního stupně. Námitky směřující proti správnosti vyhotoveného znaleckého posudku, které lze uplatnit i po koncentraci řízení, je možné se zřetelem k jejich povaze po koncentraci řízení osvědčit též prostřednictvím posudku jiného znalce.

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

ze dne 11. 5. 2021,

z ,

ze dne ,

sp. zn.

32 Cdo 3443/2019

25 Cdo 1029/2021

25 Cdo 1029/2021

ve věci

Content

Content

Content

#

Koncentrace řízení

#

Neuvedeno

#

Neuvedeno

Délka lhůty podle § 118b odst. 1 věty druhé OSŘ může přesáhnout 30 dní

Výlučná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou z nedbalosti zaměstnancem

Výlučná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou z nedbalosti zaměstnancem

Soud není omezen v maximální délce lhůty podle § 118b odst. 1 věty druhé o. s. ř. a ve vztahu ke lhůtě může předseda senátu reagovat na specifické okolnosti věci a na vývoj prvního jednání. Stanovení lhůty delší než 30 dnů by však mělo být spíše výjimečné a řádně odůvodněné okolnostmi konkrétního případu.

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

ze dne 21. 10. 2020,

z ,

ze dne ,

sp. zn.

22 Cdo 2189/2019

25 Cdo 1029/2021

25 Cdo 1029/2021

ve věci

Content

Content

Content

#

Koncentrace řízení

#

Neuvedeno

#

Neuvedeno

Podmínky částečného odstoupení od smlouvy o dílo podle 2593 OZ

Výlučná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou z nedbalosti zaměstnancem

Výlučná odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou z nedbalosti zaměstnancem

Objednatel může podle ustanovení § 2593 o. z. částečně odstoupit od smlouvy o dílo, lze-li k té části plnění zhotovitele, od něhož odstupuje, přiřadit ve shodě s předchozí projevenou vůlí smluvních stran ekvivalent protiplnění objednatele.

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

Újmu, kterou způsobil z nedbalosti zaměstnanec třetí osobě při pracovní činnosti vykonávané pro zaměstnavatele jsa vázán jeho pokyny, je povinen nahradit výlučně zaměstnavatel.

ze dne 25. 11. 2020,

z ,

ze dne ,

sp. zn.

32 Cdo 3345/2018

25 Cdo 1029/2021

25 Cdo 1029/2021

ve věci

Content

Content

Content

#

Smlouva o dílo

#

Neuvedeno

#

Neuvedeno

Poděl se o judikát

Sociální sítě

© 2023 - Dethemis.com

Sociální sítě

© 2023 - Dethemis.com

Sociální sítě

© 2023 - Dethemis.com